blue cargo luxury radiator

”UPPVÄRMNINGENS KONST” begränsad upplaga av radiatorer

Vi har gått ytterligare ett steg vidare. Att ha radiatorer med framsida av moderna konsthantverk. Det handlar om begränsad upplaga som blandar modern teknologi med konstnärlig lösning. Dessa radiatorer kan beställas i numrerade exemplar i en begränsad tid. De är verkligen speciella och individuella och vi hoppas att de tilltalar våra blivande kunder. På de konstnärliga radiatorernas beställningssida syns den urspungliga målningen också och även konstnärens namn. Målningarna kan du se på https:/modern-paintings.com sida.