blue cargo luxury radiator

Ett alternativt val när det gäller material bland radiatorer är sten. De finkrossade sten, marmor eller granit radiatorer håller värmenivån mycket bra och ger en balanserad och skön värme.

STEN RADIATORER

Sten radiatorer - Marmor radiatorer - Granit radiatorer - Natursten radiatorer - Natursten element - Gjutgranit element