blue cargo luxury radiator

På grund av aluminiumets mycket goda värmeledningsförmåga har dessa aluminiumradiatorer den stora fördelen att de blir varma nästan omedelbart och avger den absorberade värmen nästan utan förlust. De nuvarande aluminiumradiatorerna är en bra kombination av energioptimering och modern design. Aluminium radiatorer - Vattenburna radiatorer

Vi skulle uppmärksamma er att leveranstiden kan komma att förlängas med 3 veckor på grund av att fabrikerna håller stängt i slutet av december och början av januari.

ALUMINIUM RADIATORER

Aluminium radiatorer - Aluminium radiator - Vattenburna radiatorer