blue cargo luxury radiator

Infrastrålarna är designelement och representerar en ny, energisparande teknik. Radiatorerna tillverkas med hjälp av infrafolie. Infra-radiatorerna skiljer sig från Infra-panelerna på flera sätt: Infraradiatorer har en termoreglering och slås bara på när det behövs.
Stenradiatorer som tillverkas med infrateknik lagrar värmen i cirka 1-2 timmar efter att de stängts av, på samma sätt som en kakelugn.

Vi skulle uppmärksamma er att leveranstiden kan komma att förlängas med 3 veckor på grund av att fabrikerna håller stängt i slutet av december och början av januari.

INFRA RADIATORER

Infra - Infra radiatorer - Infrapaneler - Infraröd radiator - Ir element - Infravärme - Infraröd värme