blue cargo luxury radiator

Lågvärmeradiator – lågtemperatur radiator – radiator för vattenburen värmesystem – energieffektiva radiatorer! Vad betyder lågtemperatur radiator? Det är radiator som kan anslutas till vattenburen värmesystem till lågtemperatur värmesystem och även till energieffektiva värmesystem. Alla radiatorer kan användas till olika värmesystem även till lågvärmesystem. På vår hemsida står det vid modell och måttbeställning om radiatorn passar även till lågvärmesystem.
Våra radiatorer är väldigt speciella i utseende och ger hög värmeavgivning, dessutom är de mycket dekorativa. Våra lågtemperatur-radiatorer kan anslutas till värmepumpar, vattenburen värmesystem, fjärrvärme. De är lämpliga att värma upp i stora utrymmen och dessutom energieffektiva. Flera modeller av våra lågvärme-radiatorer är tillverkade med den senaste energieffektiva technologi. Effektiviteten i den kategorin visas vid 55/45/20 (∆t30).

LÅGVÄRMERADIATORER

Lågvärmeradiator - Lågtemperatur radiator - Radiator för vattenburen värmesystem - Lågvärmeradiatorer - Radiatorer i lågtemperatursystem - Lågtempererade element - Lågvärmeradiator  - Energieffektiva radiatorer